Duurzame Solar Energie

Search
Close this search box.

Privacy Verklaring

Wanneer je onze services gebruikt, vertrouw je ons jouw gegevens toe. Alles wat wij ontwikkelen start daarom met de vraag hoe we jouw privacy kunnen garanderen. In deze privacyverklaring leggen wij in eenvoudige taal uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doelen wij deze gebruiken. Maximale helderheid is voor jou en ons hierin belangrijk. Daarom hebben wij een aantal privacy garanties opgesteld voor onze klanten, website-bezoekers, en mensen die een aanvraag hebben gedaan bij Duurzame Solar Energie.

Ieder verzoek met betrekking tot jouw rechten op het gebied van persoonsgegevens kan jij richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van Duurzame Solar Energie via info@duurzamesolarenergie.nl

Wij zorgen dat de data jouw eigendom blijft. Jouw persoonsgegevens en data worden niet verkocht aan derde partijen. Daarnaast kan je bij ons gebruik maken van de volgende privacy rechten: inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking, overdraagbaarheid en recht op bezwaar

Wij delen alleen noodzakelijke informatie met derde partijen of na toestemming. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Heb je contact met ons en heb je een persoonlijk Duurzame Solar Energie laten opstellen? Dan bewaren we jouw persoonsgegevens maximaal vijf jaar. Word je klant, dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met wet- en regelgeving.

Wij nemen uitgebreide beveiligingsmaatregelen. Duurzame Solar Energie neemt uiteenlopende organisatorische en technische maatregelen om te zorgen dat de beveiliging van persoonsgegevens en jouw privacy zo goed mogelijk beschermd zijn.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-06-2022. De laatst geldende versie is altijd op de website gepubliceerd.

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

De AVG geeft (in artikel 4) de volgende definitie van persoonsgegevens:

“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Dit betekent dat alle informatie die direct op een individu betrekking heeft, of herleidbaar is tot een individu, persoonsgegevens zijn. Het gaat om gegevens zoals iemands naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum. Maar ook klantnummers, salarisstroken, foto’s, zakelijke telefoonnummers, vingerafdrukken, DNA-materiaal en e-mailadressen zijn persoonsgegevens.

Wat houdt ‘verwerking van persoonsgegevens’ in?

Verwerking van persoonsgegevens is een breed begrip. Het heeft betrekking op alles wat er met persoonsgegevens, zoals jouw naam, adres of verbruik, gedaan kan worden. Je kan hierbij denken aan het het verzamelen, opslaan, opvragen, gebruiken, koppelen en verwijderen van gegevens uit onze administratie.

Van wie verwerkt Duurzame Solar Energie persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die contact met ons hebben gezocht of een overeenkomst met ons hebben gesloten. Dit zijn bijvoorbeeld klanten, website-bezoekers en app-gebruikers, maar ook mensen die via onze website een aanvraag doen of ons telefonisch benaderen. Het is nooit verplicht gegevens aan ons te verstrekken. Voor bepaalde doelen hebben wij wel minimaal bepaalde gegevens nodig.

Duurzame Solar Energie heeft een gescheiden privacyverklaring voor Werken bij Duurzame Solar Energie met informatie over welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel.

Welke persoonsgegevens verzameld Duurzame Solar Energie en hoe worden ze gebruikt?

Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens. Gegevens kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het uitvoeren van onze werkzaamheden, zoals; het sturen van een offerte, het afsluiten van een energiecontract, het doen van montagewerkzaamheden, het leveren van ondersteuning en garantie, het sturen van een factuur en het voeren van onze financiële administratie.

Hoe komt Duurzame Solar Energie aan persoonsgegevens?

In de meeste gevallen ontvangen wij de persoonsgegevens direct van jou. Sommige specifieke gegevens halen we uit externe bronnen. Het gaan om de volgende gegevens:

 • Registratiegegevens. Gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je gebruikt maakt van onze diensten, waaronder je naam, leveringsadres, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en rekeningnummer.

 • Technische gegevens. Geschiktheid van je dak, meter in je woning, aansluitwaarde van de meter, afmetingen van je dak, ligging van je dak, instralingsgegevens, geschat jaarverbruik.

 • Aanvullende gegevens. Gegevens die je mogelijk aan ons verstrekt via social media, de website, applicaties, cookies of door ons te bellen.

 • Feedback en vragen. We verzamelen feedback en reviews over onze dienstverlening. Wanneer je ons benadert, bijvoorbeeld met een vraag aan de klantenservice, kunnen telefoongesprekken of chatsessies opgenomen of gemonitord worden.

 • Financiële gegevens. Denk aan het IBAN nummer voor het afhandelen van de facturen. We vragen ook de EDR kredietwaardigheidsscore om je aanmelding te ondersteunen.

 • Online identificatie gegevens. We verwerken gegevens, waaronder je IP-adres, over je browserinstellingen en het netwerk dat je gebruikt om gebruik te maken van onze Diensten. We slaan wachtwoorden en vergelijkbare beveiligingsinformatie op voor identificatie en toegang tot het account.

 • Voorkeuren. We verwerken gegevens over je favorieten en je interesses, zoals wat je invult op polls. Als toevoeging op de interesses die je direct aan ons opgeeft, kunnen we je voorkeuren ook verkrijgen uit andere door ons verzamelde gegevens. We analyseren bijvoorbeeld ook het gedrag van bezoekers op de website, om deze gebruiksvriendelijker te kunnen maken. Tenzij je hier geen gebruik van wilt maken.

 • Opwek en verbruiksgegevens. Duurzame Solar Energie verwerkt met haar Duurzame Solar Energie ONE omvormer opbrengstgegevens van het zonnepanelensysteem, aangevuld met eventuele fout- en storingscodes. Duurzame Solar Energie verwerkt met haar Duurzame Solar Energie Connect jouw energieverbruik via de P1-poort van jouw slimme meter.

  Informatie van externe bronnen

  Om onze dienstverlening te verbeteren gebruiken wij aanvullende openbare informatie van derden. Hierbij kan het gaan om de volgende gegevens:

 • Satelliet en vliegtuigfoto’s: Om een goed Duurzame Solar Energie te maken meten wij een dak zeer nauwkeurig in met hoge resolutie foto’s. Eventueel worden deze foto’s aangevuld met satellietfoto’s van Google Maps.

 • Postfilter: Als wij reclame-uitingen via post verzenden controleren wij de database van postfilter.nl om te kijken of er een opt-out aanwezig is op het te gebruiken adres. Met Postfilter bepaal je zelf welke geadresseerde reclamepost je wilt ontvangen.

 • Leveranciersgegevens. We verwerken gegevens in het kader van onze marktrol als energieleverancier. Zo krijgen wij aansluit- en meetgegevens van de netbeheerder en hebben we je EAN-code (de code waarmee je aansluiting wordt aangeduid) nodig om de levering van energie door ons mogelijk te maken.

 • Kadastergegevens. Duurzame Solar Energie raadpleegt kadasterdata om te kijken of er eventuele vergunningsplichten zijn die het plaatsen van zonnepanelen tegenhouden.

 • Contactgegevens huurders. Als wij in opdracht van een woningcorporatie zonnepanelen plaatsen, dan ontvangen wij van deze woningcorporaties informatie in de vorm van adres- en contactgegevens.

 • Betaalgegevens. Wij ontvangen in sommige specifieke gevallen persoonsgegevens van een incassobureau/deurwaarder in het geval dat er betalingsproblemen zijn.

 • Technische gegevens. In het geval dat wij een externe partij inschakelen voor het uitvoeren van opdrachten en/of diensten kunnen wij technische relevante gegevens via deze partner ontvangen. Denk hierbij aan de gegevens die verwerkt worden bij garantiewerkzaamheden in jouw.

Welke persoonsgegevens deelt Duurzame Solar Energie met derden?

Onze werkwijze is zo ingericht dat wij zo minimaal mogelijk informatie hoeven te delen met derde partijen. Informatie wordt dus alleen gedeeld als dit noodzakelijk is om onze service uit te voeren en enkel met partijen die een passend beschermings- en beveiligingsniveau kunnen garanderen.

Zo worden onze (CRM) systemen gehost op servers van Mijndomein Nederland en Google. Wij maken gebruik van Mollie als derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen en geven we je gegevens door aan de postbezorger van PostNL om informatie bij jou te bezorgen. Mails van Duurzame Solar Energie worden verstuurd via Google en Mailchimp. We geven je ook de mogelijkheid om onze klantenservice via Facebook en Instagram te benaderen.

Dit zijn uitsluitend derde partijen in landen die door de Europese Commissie zijn aangewezen als landen met een vergelijkbaar beschermingsniveau. Of derde partijen in de VS die volgens het Privacyshield framework werken. Met hen maken we vooraf duidelijke afspraken over de verwerking en bescherming van de gegevens, onder andere door middel van EU Model Clauses en de Privacy Shield. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraude-onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven.

Verwerkt Duurzame Solar Energie ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over; gezondheid, gegevens over religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, etnische gegevens of gegevens betreffende ras, politieke opvattingen, het lidmaatschap van een vakbond, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, genetische gegevens en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Duurzame Solar Energie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Welke bewaartermijnen hanteert Duurzame Solar Energie?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Heb je contact met ons gehad, maar besluit je geen klant te worden? Dan bewaren we jouw persoonsgegevens maximaal één jaar.

Word je wel klant? Dan bewaren wij persoonsgegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tot één jaar na beëindiging van die overeenkomst. Tenzij een wet ons verplicht deze langer te bewaren. Zo moeten we overeenkomsten, facturen en de brongegevens op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen minimaal zeven jaar bewaren.

Jouw surfgedrag, IP-adres, browserinstellingen en gebruikte netwerk, alsmede cookies en tracking pixel(s) worden niet langer dan 1 jaar bewaard.

Persoonsgegevens die we met jouw toestemming verwerken, zoals een e-mailadres waarmee we je kunnen informeren, wissen we onmiddellijk na intrekking van jouw toestemming. Dit is alleen niet het geval als deze gegevens gebruikt moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of verplichtingen die volgen uit een eventuele leveringsovereenkomst.

Wat zijn mijn privacyrechten?

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens. Deze leggen we hieronder uit. Wees er wel bewust van dat rechten niet absoluut zijn. Er bestaan altijd uitzonderingen, waardoor we geen gehoor kunnen geven aan je verzoek. Is dit het geval, dan leggen we je precies uit waarom.

Jouw rechten zijn:

Recht op inzage van je persoonsgegevens Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je bij het onderdeel van Duurzame Solar Energie waar je diensten en/of producten afneemt, kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.

Recht op rectificatie van je persoonsgegevens Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Recht op vergetelheid Je kunt Duurzame Solar Energie verzoeken om je gegevens te verwijderen. Duurzame Solar Energie hoeft hier niet altijd aan te voldoen, bijvoorbeeld als Duurzame Solar Energie wettelijk verplicht is om je gegevens te bewaren of omdat de gegevens nodig zijn om producten of diensten aan je te kunnen leveren.

Recht van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens Je kan bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing of vanwege je specifieke situatie. Dit is alleen van toepassing voor verwerkingen onder de grondslag gerechtvaardigd belang.

Recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens Als je denkt dat de verwerking van je gegevens door Duurzame Solar Energie onrechtmatig is of als Duurzame Solar Energie je gegevens niet langer nodig heeft, maar je wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Je gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan als je nog wacht op een controle van je gegevens of op een antwoord op je verzet tegen het gebruik.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid Je kunt Duurzame Solar Energie verzoeken om de gegevens die Duurzame Solar Energie van jou heeft ook zelf (elektronisch) te ontvangen. Daarnaast is het ook mogelijk om Duurzame Solar Energie als verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst.

Wanneer kunnen mijn rechten worden beperkt?

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens kunnen worden beperkt op grond van wettelijke verplichtingen of bewaartermijnen waaraan Duurzame Solar Energie moet voldoen.

Wijzen wij jouw aanvraag met betrekking tot de uitoefening van jouw rechten af, dan geven wij altijd een duidelijke reden voor deze keuze.

Welke regels gelden voor Duurzame Solar Energie bij de verwerking van persoonsgegevens?

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)

 • De Gedragscode Slimme Meters voor Leveranciers 2012

 • Gedragscode Consument en Energieleverancier 2015

 • De Gedragscode Slimme Meters voor Leveranciers en de Gedragscode Verwerking voor Overige Diensten Aanbieders zijn goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt.

  Hoe beveiligd Duurzame Solar Energie mijn gegevens?

  Wij voeren in de organisatie een breed en bewust privacybeleid. Zo kunnen wij de beveiliging van jouw persoonsgegevens en privacy garanderen. Een greep uit onze organisatorische maatregelen:

  Privacy informatie

  Waar kan ik terecht met een privacyvraag of klacht?

  Ieder verzoek met betrekking tot jouw rechten op het gebied van persoonsgegevens kan jij richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van Duurzame Solar Energie, via het algemene nummer 026 – 23 40 077 of via info@duurzamesolarenergie.nl. Duurzame Solar Energie behandelt jouw verzoek binnen 4 weken.

  Kan Duurzame Solar Energie haar privacy statement aanpassen?

  Ja. Ons privacy statement mogen wij van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken. De meest actuele versie van ons privacy statement vind je terug op onze website.

  Hoe kan ik mijn cookies verwijderen?

  Hoe je met cookies omgaat, hoe je ze weigert en hoe je ze verwijdert, dat leggen wij uit voor de browsers Chrome, Windows Edge, Safari, Firefox en Internet Explorer. Let wel op: het verwijderen van cookies kan op sommige websites ervoor zorgen dat je je opnieuw moet inloggen of iets opnieuw moet instellen.

 • Stappen in Chrome

  • Klik rechts bovenin op de drie puntjes. Ga naar Geschiedenis door op Geschiedenis te klikken. Klik links bovenin op Browsergegevens wissen. In het volgende menu kun jij kiezen voor welke tijdsperiode je de gegevens wilt wissen. Daaronder kunt je kiezen welke gegevens je wilt wissen. Om de cookies te verwijderen vink je ‘Cookies en andere sitegegevens’ aan. Druk vervolgens op de knop ‘gegevens wissen’.

 • Stappen in Firefox

  • Klik rechts bovenin op de drie streepjes. Ga naar Opties > Privacy > Individuele cookies verwijderen.

  • Vervolgens klikt je op ‘Alle verwijderen’.

 • Stappen in Windows Edge.

  • Klik rechts bovenin op de drie puntjes. Ga naar Instellingen. Klik vervolgens bij Browsegegevens wissen op ‘Kies wat u wilt wissen’.Vink hier ‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’ aan. Klik daarna op ‘Wissen’. Stappen in Safari. Ga in Safari naar Safari. Ga vervolgens naar Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer websitegegevens en klik op ‘Verwijder alles’ om de cookies te verwijderen.

 • Stappen in Internet Explorer

  • Klik rechts bovenin op het tandwiel. Kies vervolgens voor Internetopties. In het tabblad wat verschijnt klikt je bij ‘Browsegeschiedenis’ op ‘Verwijderen…’ Om de cookies te verwijderen vink je ‘Cookies en websitegegevens’ aan en klik je op ‘Verwijderen’. Het automatisch verwijderen van cookies in uw browser Je kunt cookies ook automatisch laten verwijderen als je de browser afsluit. Op die manier blijft informatie nooit lang bewaard en kan je niet gevolgd worden.

Duurzame Solar Energie kent twee type cookies:

Functioneel & analyserend

Dit zijn de cookies die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de website werkt zoals jij verwacht. Bovendien kunnen wij hiermee analyseren hoe we jouw website ervaring kunnen verbeteren en nog relevanter voor je kunnen maken.

Persoonlijk

Duurzame Solar Energie maakt gebruik van cookies, die ons in staat stellen de ervaring op onze website te verbeteren. En jou na het bezoek aan onze site, e-mails, banners en video’s te tonen.